Print deze pagina

   Free Bird Handleidingen 

Misschien heb je al wat geoefend met achtergrond-kleuren en geluid dan komt dat nu mooi van pas want ook de scroll papiertjes maken we in HTML, je kan ze compleet intikken in Wordpad of Kladblok of elke andere tekst editor en opslaan als HTML, met extensie .HTM dit is een basis scroll script;

<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv=Content-Type>
<STYLE>BODY {

BACKGROUND-COLOR:
#ffffff;           << de achtergrond kleur 
COLOR:
#000080;                             << de letterkleur
FONT-FAMILY:
Comic Sans MS;        << het letterfont
FONT-SIZE:
10pt;                              << de lettergrootte    
MARGIN-LEFT:
150px;                       << linker kantlijn
MARGIN-TOP:
10px;                          << lege ruimte aan de bovenkant

}
</STYLE>

<bgsound
src="file:///
C:\Program Files\Common files\"        << volledige path naar een evt. geluidsbestand.
loop=
"-1" volume="-283">

</HEAD>
<BODY background="
achtergrondplaatje.jpg of gif ">       << bestandsnaam achtergrond vast.

<DIV id=imageholder style="DISPLAY: none; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; Z-INDEX: -1">

<IMG id=tempImage src="
Scroll plaatje" style="DISPLAY: none">      << bestandsnaam achtergrond.

<SCRIPT language=VBScript>
dim x
x=0
y=0

for w=0 to 9
document.write "<img id=pics"&w&" src><br>"
next

imageholder.style.display="block"

pics0.src=tempImage.src
pics1.src=tempImage.src
pics2.src=tempImage.src
pics3.src=tempImage.src
pics4.src=tempImage.src
pics5.src=tempImage.src
pics6.src=tempImage.src
pics7.src=tempImage.src
pics8.src=tempImage.src
pics9.src=tempImage.src

sub scroll() 
if y=1 then
exit sub
end if
if x < pics0.height then
setTimeout "move", 1 
else 
x=0
setTimeout "move", 1 
end if 
end sub

sub move()
imageholder.style.top=-x 
x=x+1
setTimeout "scroll", 1 
end sub

sub imageholder_onclick()
if y=0 then
y=1
elseif y=1 then
y=0
end if
scroll()
end sub

scroll()

</script>
</div>
<SCRIPT language=javascript>
<!--
var i=0;
var msg="";
var m1="
Free Bird ";                         << lichtkrant onderzijde
var m2="
Scroll papiertjes ";               << lichtkrant onderzijde
var m3="
www.free-bird.nl ";                << lichtkrant onderzijde
function playtext()
{
setTimeout("playtext()",150);
window.status=msg.substring(i,msg.length)+msg.substring(0, i)
if(i++==msg.length)i=0;
}
msg=m1+m2+m3;
playtext();
//-->
</SCRIPT>
</BODY></HTML>

De groene items kan je allemaal aanpassen naar eigen inzicht, de rode moet je vervangen door jou eigen waarden, de plaatjes mogen JPG of Gif zijn en moeten in dezelfde folder (map / dir) staan als het papier, (of je moet het volledige path invullen) voor het geluid moet altijd het volledige path opgegeven worden, achter loop kan je aangeven hoe vaak het gespeeld moet worden "-1" is oneindig, "3" is 3 maal, wil je geen geluid haal dan de gehele opdracht tussen de < > weg dit dus; <bgsound src=".....het geluidsbestand...." loop="-1" volume="-283">  wil je geen vaste achtergrond haal dan ook daarvoor alles weg dit dus <BODY background="achtergrondplaatje.jpg of gif ">  let wel ook de < > weghalen dus ! 

Verder van de zwarte tekst altijd afblijven !

De standaard plaats voor briefpapier (in NL Windows) is;

C:\Program files\Common files\Microsoft Shared\Briefpapier\

Om je het intikken te besparen heb ik een basis scroll script om zo te downloaden klik hier.

Het is een zelfuitpakkend zip bestand, als je klikt op download zal Windows je vragen "Wat wilt u doen met dit bestand ?", het makkelijkste is; "Dit programma starten vanaf de huidige locatie" (zet daar dus het keuzerondje) en dan OK;

 

 

Mogelijk komt er dan een melding van een evt. ge├»nstalleerde virusscanner en/of firewall, daarna zal waarschijnlijk de Windows beveiligingswaarschuwing komen (volgorde en wel of niet verschijnen kan heel verschillend zijn door instellingen en virus c.q. firewall- programma's) en als je de noodzakelijke veiligheid in acht genomen hebt, zeg je ja, dan komt het "Extract Archive Files" schermpje en antwoord daar twee maal met "Next" en daarna Finish, dat is alles. het bestand scroll.htm zal nu in je briefpapierfolder staan.

Je kan het bestand ook opslaan en daarna uitvoeren; zoek een geschikte folder op of ga akkoord met de voorgestelde (meestal Mijn Documenten of een Temp), na het downloaden klik je op openen, dan worden de bestanden uitgepakt in de briefpapier directory, zoals hierboven beschreven.

Zet de achtergrond bestanden ook in dezelfde folder en wijzig de hierboven aangegeven rode items en evt. de groene, in een tekst programma (kladblok), geef het bestand een eigen naam en sla de wijzigingen op met een HTM extensie, zoek het papiertje op in OE, nieuw bericht met... en dan briefpapier selecteren en klaar is Kees of Klara !

Klik hier voor uitleg een over het gebruik van scrollende en andere bijzondere briefpapiertjes.

Moeilijk ? lijkt maar zo, probeer het maar eens, succes !

Lukte het niet of begrijp je mijn uitleg ergens niet; en vertel me wat je niet begrijpt zodat ik dat wellicht beter kan uitleggen en de handleiding kan aanpassen, ik zou dat zeer op prijsstellen, ook zou ik het leuk vinden om eens een door jou, met behulp van deze handleiding gemaakt briefpapiertje te ontvangen.

Outlook Express 6 en/of  Windows XP: Als het briefpapier niet werkt; Mogelijke oplossing; Outlook Express / "Extra" / "Opties" / "Beveiliging"  en Selecteer  "Internet-zone".

Om het nog makkelijker te maken heb ik zelf wat achtergronden beschikbaar, de meeste zijn 1024 pt breed en dus beslaan ze meestal de volle breedte van je beeld, erg makkelijk dus.

 

~          Achtergronden om zelf briefpapier te maken # klik hier ~

 

Op de volgende pagina aan aantal kant en klare briefpapiertjes die je zo kunt downloaden, klik op de pijl.